0877 200 595

По време на почистването, което резервирах чрез Cleanita.Bg са настъпили вреди - Сега какво следва ?

Застраховката " Отговорност на Дейността " на Cleanita.Bg е допълнителна услуга, предназначена да осигури на клиентите си най-високо ниво на сигурност. Целта е да ги предпази от големи щети ( напр. Повреждане на паркета ). Обезщетението чрез застраховка " Отговорност на Дейността " е възможно от загуба на клиента над 250 лева, и не повече от 25 000 лева .


Какво се случва в случай на иск ?

В случай,че установите щети настъпили по време на почистването Ви молим да ни уведомите в рамките на 24 часа чрез обратна връзка office@cleanita.bg и ни споделите информация и снимки на щетите за да получите прогноза и допълнителна информация. При затруднения можете да ни потърсите на 0877 200 595 за съдействие. Ако тези щети надвишават сумата от 250 лева ние информираме фирмата застраховател, която разглежда случая, и задейства следващи стъпки.


Настъпили са вреди, но те не надвишават 250 лева - Кой поема отговорността ?

Ако щетата е по-малка от 250 лева, тогава тя не е покрита от застраховка " Отговорност на Дейността ", така че не може да се прави никаква регулация чрез Cleanita.Bg. В тези случаи препоръчваме на клиента да се свърже директно с персонала по почистването за съдействие и потвърждение за настъпилата вреда. Той ни информира и ние поемаме по следващи действия за решаване на проблема.


Какво не покрива Cleanita.Bg ?

Cleanita.Bg не носи отговорност за изгубени, или изчезнали движими и недвижими вещи и пари от дома на клиента.

Cleanita.Bg може само да съдейства за изясняване на случая..

НА СТЪПКА ОТ ЩАСТЛИВ ДОМ