0877 200 595

1. КОНТАКТИ

Бул. Княз Борис 115, вх. 5, офис 2, 9000 Варна, България
Електронна поща: office@cleanita.bg
Телефон: 0877 200 595

2. ИМЕ НА ПОЧИСТВАЩАТА ФИРМА

КЛЕАНИТА.БГ ЕООД

3. ЦЕЛТА НА ПОЧИСТВАЩАТА ФИРМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Целта почистваща фирма КЛЕАНИТА.БГ ЕООД да обработва лични данни е в свързана с управлението и поддържането на конкретни взаимоотношения между почистващата фирма https://cleanita.bg и нейните клиенти. Личните данни св използват за идентифициране на потребителите ( използващи почистващите услуги на фирмата ) на като тези данни служат да активиране на профил и поръчка за почистване, управление на услугата и фактуриране на крайната сума. Тези данни служат също и за предоставяне на информация относно почистващите услуги или направени поръчки и уведомления на клиентите. Личните данни на клиентите е възможно да се използват за целите на директния и електронния маркетинг, при условие, че клиентът е дал своето съгласие.

4. КОНКРЕТНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ И ПАЗЯТ ЗА КЛИЕНТИТЕ В РЕГИСТЪРА НА ПОЧИСТВАЩАТА ФИРМА СА:

Име и фамилия ( или име на фирма )
Пощенски адрес (улица, град (работим само във Варна), пощенски код, държава)
За фирми (юридически лица): наименование фирмата / точен адрес / ЕИК / уеб сакт / лице за контакт
Телефонен номер
Електронна поща

5. Източник на информация на данните

Личните данни се предоставят от физическите или юридически лица, при регистрация, чрез телефонно обаждане или изпращане по електронната поща.

6. ПОДПОМАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ТРАНСФЕРА НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, както следва:

Липса на разкриване на данните на трети страни. Не се разкрива информацията както на трети страни, така и извън ЕС или ЕИП. Важно е да се обърне внимание, че е възможно https://cleanita.bg да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, като Twitter и Facebook и други. Свързаните уеб сайтове не са под контрол на https://cleanita.bg, а собственика на https://cleanita.bg/ не носи отговорност за съдържанието в тези уеб сайтове, както на такива на трети страни или връзките, които те биха могли да съдържат. Ако посетите свързан уебсайт на, https://cleanita.bg препоръчваме Ви да прегледате декларацията за поверителност и другите приложими правила и условия на уеб сайта на тази третата страна.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

https://cleanita.bg и нейните свързани домейни използват „бисквитки". Бисквитките, които обикновено се използват в са малки текстови файлове, изпратени до компютъра на потребителя и съхранявани в него ( или друго дигитално устройство ). Бисквитките не увреждат компютрите ( както и останалите дигитални устройства ) или файловете на потребителите. Те ни позволяват да предоставяме точна и персонализирана информация спрямо търсенето и поведението на клиентите. Бисквитките биха могли да бъдат деактивирани от менюто за настройки на конкретния браузър, който използвате.

8. ПРАВО НА ПРОВЕРКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регистрираните потребители имат право да проверяват регисттираните данни и да получават тяхно копие при поискване. Изискването за проверка на личните данни трябва да бъде направено в писмен вид и адресирано до ръководителя на почистваща фирма https://cleanita.bg (можете да откриете нашите координати за връзка в точка 1 от тази страница).

9. ПРАВО НА ЗАБРАНЯВАНЕ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектът на данни има право да забрани на обработката личните си данни за целите на директната реклама (дигиталния маркетинг), дистанционните продажби, друг вид маркетинг, пазарни проучвания, проучвания за общественото мнение, публични регистри или други изследвания. Забраната трябва да бъде направена в писмена форма и адресирана до ръководителя на https://cleanita.bg ( можете да видите нашите координати за връзка в точка 1 на тази страница ).

10. КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът на лични данни ще коригира, добави или премахне към регистрираните лични данни информация, която е ненужна, неправилна, остаряла или недостатъчна по искане на регистрираното лице. Това лице трябва да се свърже с ръководителя на https://cleanita.bg (вижте данните ни за връзка в точка 1 от тази страница), за да бъдат коригирани

.

Ако имате въпроси, свързани със съдържанието на настоящата страница, моля, свържете се с нас на контактната ни страница.

НА СТЪПКА ОТ ЩАСТЛИВ ДОМ